In Blog, Uncategorized

Σημαντικές διατάξεις που αφορούν συμβασιούχους διαφόρων κατηγοριών στον χώρο της δημόσιας υγείας, περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, η συζήτηση του οποίου άρχισε την Τετάρτη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Κατά την τοποθέτησή του, ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις συγκεκριμένες διατάξεις, τονίζοντας ότι ρυθμίζονται θέματα του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση της COVID – 19, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει στο ΕΣΥ

 

Ενδεικτικά, παρατείνονται έως τις 30.9.21 στο πλαίσιο της ανάσχεσης της πανδημίας:

 • οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί αλλά και όσων τοποθετηθούν εφεξής, καθώς και οι συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων
 • η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα»
 • η δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού του ΕΣΥ
 • η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού ή βοηθητικού προσωπικού και η μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας
 • οι υφιστάμενες συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών
 • η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου νέων ιατρών
 • η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία  
 • η πρόβλεψη για πρόσθετες προσλήψεις επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

 

Σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό του ΕΣΥ:

 • δίνεται η δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία έως και την 31.12.2021 των ιατρών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας τους
 • παρατείνεται το καθεστώς κατάρτισης ή τροποποίησης οργανισμών των νοσοκομείων με ΚΥΑ 
 • ιατροί με τίτλο ειδικότητας σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις Κέντρων Υγείας δύνανται μετά από αίτησή τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ της ειδικότητας τους και επίσης
 • ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ που μετακινήθηκαν προσωρινά την περίοδο της πανδημίας σε ΜΕΘ άλλων νοσοκομείων -εκτός αυτού της οργανικής τους θέσης- δύνανται να μετατεθούν στα νοσοκομεία αυτά, καταλαμβάνοντας μόνιμα θέσεις στις ΜΕΘ τους.

 

Παράλληλα το υπουργείο Υγείας λαμβάνει και σειρά κοινωνικών μέτρων με την παράταση:  

 • της υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
 • της δυνατότητας διενέργειας δωρεάν ελέγχων φορείας COVID-19
 • της έκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών χρονίως πασχόντων
 • της αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες καθώς και 
 • της ένταξης απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα.

 

Στο ίδιο πνεύμα διευθετούνται θέματα που αφορούν:

 • τις οφειλές από rebate και clawback των παρόχων υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ ή των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων με τη δυνατότητα εξόφλησης αυτών σε δόσεις
 • την παράταση των συμβάσεων μεταξύ του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ και των παρόχων του κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού
 • την πραγματοποίηση εργασιών για τη δημιουργία σε νοσοκομεία του ΕΣΥ τμημάτων πυρηνικής ιατρικής, απεικονίσεων και ακτινοθεραπείας συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων διαγνωστικών μηχανημάτων ανίχνευσης καρκινικών κυττάρων και τέλος
 • δυνατότητα μετατροπής χρήσης κλινών σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ.

 

Σημειώνεται ότι ο βασικός πυρήνας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αφορά στην κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας. 

 

Κωνσταντίνος Αρ. Μαραβέγιας

Βουλευτής Μαγνησίας

#social_media
Στοιχεία επικοινωνίας

Email
k.maravegias@parliament.gr

Διεύθυνση
Γραφείο Βόλου: Σωκράτους 26, 38221
Γραφείο Αθηνών: Μητροπόλεως 1, 10557
Τηλ.: 2421 102227, 2421 102228,
210 3217162